CAD modely

Strojírenské součásti a jejich modely které jsem vytvořil při studiu na střední školy. Všechny obrázky odkazují na web GrabCAD, odkud se dají modely stáhnout.